Jewelry box Premium box Nuba Nuba ring earring 65x67x54 black
  9110311Regular
  Nuba

  Nuba ring earring 65x67x54 black

  € 5.50

  Pack 24 pieces

  € 132.00 excluding VAT
  Jewelry box Premium box Nuba Nuba pendant earring 92x85x50 black
  9113711Regular
  Nuba

  Nuba pendant earring 92x85x50 black

  € 6.70

  Pack 24 pieces

  € 160.80 excluding VAT
  Jewelry box Premium box Nuba Nuba necklace 160x220x40 black
  9114711Regular
  Nuba

  Nuba necklace 160x220x40 black

  € 15.50

  Pack 6 pieces

  € 93.00 excluding VAT
  Jewelry box Premium box Nuba Nuba kit box and shopper 60pcs
  9117110Kit
  Nuba

  Nuba kit box and shopper 60pcs

  € 470.00

  excluding VAT
  Jewelry box Premium box Nuba Nuba bracelet 240x55x30 black
  9118111Regular
  Nuba

  Nuba bracelet 240x55x30 black

  € 9.50

  Pack 12 pieces

  € 114.00 excluding VAT