Jewelry display Modular jewelry display Opi Opix display for ring d50x20
  36P0100Easy
  Opi

  Opix display for ring d50x20

  € 3.50

  Pack 12 pieces

  € 42.00 excluding VAT
  Jewelry display Modular jewelry display Opi Opix display flower for ring d75x15
  36P0200Easy
  Opi

  Opix display flower for ring d75x15

  € 1.00

  Pack 12 pieces

  € 12.00 excluding VAT
  Jewelry display Modular jewelry display Opi Opix display for 5 ring
  36P0500Easy
  Opi

  Opix display for 5 ring

  € 21.00

  excluding VAT
  Jewelry display Modular jewelry display Opi Opix display for earring 34x24x45
  36P3500Easy
  Opi

  Opix display for earring 34x24x45

  € 3.00

  Pack 6 pieces

  € 18.00 excluding VAT
  Jewelry display Modular jewelry display Opi Opix display for earring 40x24x71
  36P3600Easy
  Opi

  Opix display for earring 40x24x71

  € 4.45

  Pack 6 pieces

  € 26.70 excluding VAT
  Jewelry display Modular jewelry display Opi Opix display for earring a 70x70x100
  36P3800Easy
  Opi

  Opix display for earring a 70x70x100

  € 5.20

  Pack 6 pieces

  € 31.20 excluding VAT
  Jewelry display Modular jewelry display Opi Opix display for bracelet 38x240x30
  36P8200Easy
  Opi

  Opix display for bracelet 38x240x30

  € 4.10

  Pack 4 pieces

  € 16.40 excluding VAT
  Jewelry display Modular jewelry display Opi Opix display for watch 50x75x90
  36P8500Easy
  Opi

  Opix display for watch 50x75x90

  € 4.50

  Pack 5 pieces

  € 22.50 excluding VAT